Januari 2022

Nu går vi mot ljusare tider igen och vi har äntligen satt ett datum för årsmötet. Årsmötet blir söndagen den 13/3 kl 10.00. Ingarö församlingshem invid Ingarö kyrka är bokat för mötet. Vi avvaktar naturligtvis situationen gällande pågående pandemi (Covid-19) och återkommer med ny information om vi återigen måste hålla mötet utomhus i hamnen.

Väl mött!!

November 2021

Snart är vintern här men efter vintern kommer vår och då är det dags igen att träffas för ett årsmöte. Årsmötet är preliminärt planerat till söndagen den 13 mars klockan 10.00.

MEN innan vi har vårt årsmöte vill vi gärna ha in motioner ifrån Er alla. Dessa skickas till styrelsen@ilbk.se och skall vara inskickade för den 15:e januari 2022 för att vi skall kunna gå igenom dem.

Vill också passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Båtår 2022!

Oktober 2021

Höstens Städdag

Så är Corona-sommaren 2021 över men också restriktionerna, så i år kunde vi träffas på det ”gamla vanliga sättet”. och vi fick en riktigt varm och regnfri höstdag. Vi som träffades lite tidigare för att ”preppa” fick möjligheten att se en stilig havsörn svepa över sjön efter en fisk som gjort sitt morgonskutt.

Till våra vanliga höstaktiviteter hör borttagning av grenar och sly, upptagning av vattenmätaren, städning av vaktstugan, lagning av vägen mm. Alla hjälper till så mycket de kan och förmår. Den stora finalen utgörs (vanligtvis) av gulaschsoppan – i år hemlagad av hamnkapten Denny. Mycket god och alla åt med glupande aptit – det behövs något efter en rejäl städdag. Sen, inte att förglömma, städdagen är ett utmärkt tillfälle att kunna träffas och snacka med varandra, vi är ju en båtklubb tillsammans!

Ros och Ris

Vi återkommer om detta med övergivna båtar, kanoter och andra flytetyg. Allt som inte är uppmärkt och med möjlighet att identifiera medlemmen som äger båten, skall anses som övergivet, styrelsen har därför rätt att bortforsla och skrota en sådan båt. Ett gott exempel på bra identifiering utgör den här medlemmens båt – här råder ingen tveksamhet vem som äger båten! Ni som har inte har märkt upp båten eller känner båtklubbsmedlemmar som inte märkt upp, gör det! Snart är det ju vår och då transporterar vi bort och skrotar omärkta farkoster.

Juli 2021

Frivilliga till arbete med bojstenar

Som informerades vid årsmötet pågår nu ett arbete med att säkerställa djup och utprickning i kanalen från Säbyviken mot Eknäs. Status för arbetet, som bedrivs av en gemensam ”kanalgrupp” för båtklubbarna i viken, är att allt material som nya prickar, linor och gjutning av bojstenar nu är klart och att en första preliminär ”scanning” av djupet har genomförts.

I nästa steg ska alla prickar med bojstenar placeras ut kommer. För att klara detta kommer vi att behöva hjälp från frivilliga ”som kan ta i” från klubben.

Kontakta därför styrelsen@ilbk.se om vill & har möjlighet att hjälpa till i arbetet.”

Uthyrning

Du är som medlem tillåten att hyra ut din båtplats, men Du måste förse båtklubben med aktuell information kring Din uthyrning och denna information skall förnyas varje år. (För blanketter se mer under menyn _VIKTIGT_ och Uthyrning).

Juni 2021

Soptunnan är borttagen!

Tråkigt nog blev soptunnan till slut en sanitär olägenhet och lösningen på kort sikt att bli av med problemet är att ta bort tunnan. Alla medlemmar i klubben måste därför ta med sig sina egna sopor hem!

Observera. Båtplats finns till Salu, läs mer på anslagstavlan!

Sommaren är här!

Äntligen efter regnet så har solen tittat fram och det har nog många medlemmar i båtklubben gjort – härligt! Men tänk gärna lite extra på detta med soporna som blir efter en dags båtutflykt. På våren töms soptunnan bara varannan vecka och den blir lätt full.  Varje extra soptömning kostar pengar och det är ju lite onödigt. Försök därför i största möjliga mån ta hem sopor mm och när klubbens tunna är full – lägg absolut inte sopor bredvid. Ingen av oss vill se en skräpig båthamn!

God fortsättning på båtsommaren!


Maj 2021

Och regnet det bara öser ned – även under vakten!

Så här i slutet av maj så har vi redan fått börja njuta av den svenska sommaren, ihållande och kraftigt regnande!! Kan det bli bättre? Ja, vi får hoppas på det! Men till Dig som går vakt under sommaren vill vi ifrån styrelsen säga;

1. Var försiktig när Du rör dig på bryggan och hamnområdet, det blir lätt halt. Varför inte tag med flytvästen när Du under nattens vaktpass går ut på bryggorna!

2. Kontrollera hur det är med Dina klubbvänners båtar, har det blivit vattenfyllda och behöver ösas? I vaktpärmens kontaktlista finner Du kontaktinformation till de båtägare som de kan beröra. Varför inte skicka ett SMS/Mail och tala om hur läget är!

Efter regn kommer solsken, så vi får hoppas på en fin båtsommar och trevliga vaktpass ute i vår fina hamn.

Info från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Nyhetsbrev från Saltsjön-Mälarens Båtförbund, klicka här.

INTE TILL SALU!

På båtunionens ”Stora båtklubbsdagar”  berättar polisen om de internationella ligornas sofistikerade metoder för att stjäla och sälja båtar/motorer. Det är inte bara på Ingarö som man har tillgång till mobil och datorer, så det är mångt och mycket en internationellt digital verksamhet där motorer stjäls på beställning.

DÄRFÖR ser vi i klubben till att hjälpa varandra med att hålla vakt och hålla reda på vem som kommer in genom lås och bom. Vi i styrelsen försöker med vaktlistor, båtunionens bassystem, överlåtelseblanketter, ekonomi- och nyckelsystem stödja och se till att vi har full koll på allt. I år kommer vi att skärpa rutinerna för att blockera nycklar och det har tagit en stort del av våren att få klart rutinerna.  STORT tack till alla medlemmar som svarat på frågor (och i vissa fall, inte bara en gång utan flera gånger). Varje mail från Dig som medlem vilken nyckel Du har mm är en också möjlighet för oss att göra en extra koll i systemen.

Vi uppmanar alla medlemmar som tänker ta sig ut till hamnen – kontrollera Din nyckel mot Svarta Listan (Under medlemssidorna och Nyckel Listan). Finns Din nyckel på den svarta listan, då kommer Du inte in och kan inte elektroniskt registrera Din vakt (görs när Du öppnar och stänger vaktstugan). Tag därför i god tid kontakt med hamnkapten Denny för att mot avgift (300 kr) kvittera ut en ny nyckel.  ILBK – Skyddad med vakt och medlemmars uppsikt!

April 2021

God Båtsäsong!

Hemskt tråkigt att vi inte kan ladda upp på ”vanligt” sätt inför en förhoppningsvis mycket solig och härlig båtsäsong. Men vi får härda ut och tro på att allt elände har gått över till hösten!

Vaktlistan är fastställd !

Vakten för 2021 är nu fastställd och ligger under medlemssidorna. Vakten är en viktig del i ett gemensamt skydd av båtarna. Se därför till att noga fylla i vaktlistan med observationer vad gäller bilar som kommer och går etc. Som bevis (om så behövs) för att Du gått vakt kommer vi använda låset i vaktstugan, se därför till att minst låsa upp stugan när Du påbörjar vakten och sedan låsa när Du går. Du som dessutom låser/låser upp när Du varje timme går Ditt vaktpass visar att Du tar ansvar och försäkrar Dig också om att Ditt pass verkligen blir registrerat. Tänk på att utebliven vakt debiteras med 5.000 kronor och medför risk för uteslutning enligt stadgarna.

Vårens städdag – Begränsad och isolerad!

Det blir, dessvärre, en mycket begränsad städdag i vår pga av Covid-19. Men styrelsen har ändå uppfattat situationen så att det är lagligt att hålla städdag. Båtunionen skriver;

Sjösättnings-, upptagnings- eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. I skrivande stund är dock myndigheternas norm om max åtta personer även för icke allmänna sammankomster. Smittspridningsrisken bedöms fortfarande som låg vid utomhusaktiviteter.” (https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/)

Det innebär att:

  • Ingen förtäring erbjuds.
  • Medlemmar skall bära mask/skydd och handskar.
  • Hålla största möjliga avstånd.
  • Enbart medlemmar deltar under städdagen.
  • Medlem som vill delta skickar ett mail till klubbens info-adress.
  • Vistelse i hamnkontoret (stugan) skall undvikas under städdagen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vänta med att delta till höstens städdag.

Nyckelinventeringen!

Det är fortfarande vissa medlemmar som inte rapporterat in sina nycklar, det har gjort att inventeringen dragit ut på tiden, men i maj kommer nycklar som inte rapporterats att spärras.  Tänk på att Din nyckel är ett bevis för att Du varit i hamnområdet, det är av vikt att använda nyckeln vid vakten men vid oegentligheter (stölder, skadegörelse etc)  så binder nyckeln också Dig till platsen. Se därför till att rapportera förlorad nyckel så att den kan spärras och inte användas av obehöriga.

Mars 2021

Årsmöte 2021 i hamn!

På utsatt tid under något kalla förhållanden så har vi haft vårt årsmöte. Med mask och behörigt avstånd så avlöpte mötet väl och efter att protokollet blivit vidimerat och behandlat så läggs det upp på medlemssidorna.

VAKTLISTAN öppnar Digitalt på Söndagen den 14:e klockan 18.00 och mail skickas ut till alla medlemmar när den öppnas.

Inför Årsmötet

Lördag den 13 mars kl.10.00 är det (som tidigare aviserats) dags för ILBK årsmöte, som denna gång hålls utomhus i vår hamn (Båthamnsvägen Ingarö).

Med anledning av rådande Coronapandemi och platsen för mötet, vill vi från styrelsen starkt rekommendera följande:

•       Kom ensam till mötet (en deltagare/medlemskap)

•       Utnyttja gärna möjligheten till fullmakt (sista sidan i kallelsen)

•       Håll ordentligt avstånd (2 m) till övriga mötesdeltagare

•       Tag med & använd munskydd under hela mötet
p.g.a. risk för nära kontakter vid flera tillfällen under mötet.

•       Ta om möjligt med ett eget exemplar av kallelsen,
eftersom möjligheten till bildspel/presentation saknas ute i hamnen

Väl mött
styrelsen

Februari 2021

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmötet har nu skickats ut till alla medlemmar via mail.

Tid: Lördag den 13 mars kl. 10:00

Plats: I Hamnen, Ingarö Lugnets båtklubb (utomhus, med anledning av Covid-19)

Anslagstavlan

Anslagstavlan uppdateras lite då och då – nu har vi några personer som är intresserade av att hyra platser.

Nyckelinventering

Nu har det blivit dags för vår första nyckelinventering. Sedan nycklarna lämnats ut har det varit många ägarbyten mm.  Så nu behöver vi veta vilka nycklar som är aktiva och som används av Er medlemmar.  Läs mer om nyckelinventeringen ILBK NYCKELINVENTERING 2021

Januari 2021

Inför Årsmöte 2021

Snart kommer kallelser med alla tillbörliga dokument skickas ut inför årsmötet. För Dig med en fullsprängd kalender så kan vi meddela tid och plats redan nu;

Tid: Lördag den 13 mars kl. 10:00

Plats: I Hamnen, Ingarö Lugnets båtklubb (utomhus, med anledning av Covid-19)

 

Nyckelinventering

Nu har det blivit dags för vår första nyckelinventering. Sedan nycklarna lämnats ut har det varit många ägarbyten mm.  Så nu behöver vi veta vilka nycklar som är aktiva och som används av Er medlemmar.  Läs mer om nyckelinventeringen ILBK NYCKELINVENTERING 2021

                                
Redan dagen efter vi skickade ut mail och lagt upp inventeringen på hemsidan så började många medlemmar maila in uppgifter. OCH det är så hjälpsamt för oss i styrelsen med snabba svar och reaktioner. Vi gör ju alla det här jobbet ideellt – så det är extra roligt med sådan här respons. STOR SOL till Er alla som skickat in!

 

1 2 3 4 7