Vid olycka i hamnen

Om olyckan är framme!

Rutiner vid brand, miljöolycka eller akut händelse:

A. Kontakta Räddningstjänsten på tel: 112.

B. Åtgärda/begränsa skadan – brandsläckare och länspump finns i vaktstugan.

C. Oljeutsläpp i vatten ska rapporteras till Kustbevakningen. Även räddningstjänsten ska informeras.

D. Kontakta styrelsen:

– i första hand: ILBK Hamnkapten eller ILBK Ordförande enligt telefon på anslagstavla, vaktpärm och hemsida
– styrelsen informerar alltid bygg- och miljöavdelningen vid Värmdö kommun efter en incident

Uppdaterad 2024-01-01