Försäkringar

Som medlem och båtägare skall Du ha Din båt lämpligt försäkrad. Det kravet gäller för samtliga båtar som nyttjar båtplats i hamnen.

För olycksfall under städdagar så har klubben en ansvars- och olycksförsäkring via Svenska Sjö. Vad försäkringen innehåller och omfattar kan Du läsa i dokumenten nedan. Vidare är ILBKs medlemmar skyddade under den verksamhet som sker i klubbens regi genom klubbförsäkringen, som båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionen omfattas av. Klubbförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Svenska Båtunionen (SBU).

Batklubbsforsakring_SBU


Uppdaterad 2024-01-01