September 2020

Höst i sikte!

Nu är det snart dags att runda av årets båtssäsong och vanligtvis har vi gjort det med en härlig städdag. Men, med tanke på rådande situation angående Corona så blir höstens städdag  den 10/10 kl 10.00, en enklare form av städdag utan förtäring och med social distans. Men det är ändå en möjlighet att kunna träffas och snacka lite båt för de som önskar och känner sig pigga, raska och friska!

Eftersom vi i år på grund av situationen inte haft möjlighet att genomföra några riktiga städdagar, kommer heller ingen ersättningen för deltagande att betalas ut. Dessa pengar kommer istället att används till förbättringsåtgärder och att förstärka föreningens ekonomi efter investeringar i bryggorna.

Styrelsearbete pågår …

Även om Coronan lagt sordin på tillvaron så träffas styrelsen ändå varannan månad och går igenom ägarbyten, miljö- och ekonomifrågor mm. Här senast med rekommenderad social distansering! Är det någon som har tankar, synpunkter eller så? Maila oss gärna så tar vi upp det på vårt nästa möte!!