Medlem

Medlem och medlemssidorna

Medlem i ILBK är den som finns införd i medlemsregistret.  Här hittar Du dokument att användas när du vill sälja/överlåta båtplatsen (nyttjanderätt), vaktlistor mm. Lösenordet får Du vid vårens- eller höstens arbetsdag eller genom att kontakta styrelsen via ett mail till info@ilbk.se

OBS – Lösenord krävs
Styrelse och styrelsearbetet

Styrelsen håller mötesprotokoll och annat material här. Denna sida har ett eget lösenord som Du får när Du arbetar med förtroendeuppdrag i ILBK.