Oktober 2020

Klart för vinter!

Lördagen den 10:e oktober hade vi vår frivilliga, begränsade och förhoppningsvis covid-säkra städdag. I ett härligt höstväder gjordes den nödvändigaste tillsnyggningen,  men naturligtvis saknar man den ”vanliga” städdagen då det finns möjligheter att träffas i större grupp. Som tidigare meddelats utgår ingen ersättning i år för städdagar att betalas ut. Dessa pengar kommer istället att används till förbättringsåtgärder och att förstärka föreningens ekonomi efter investeringar i bryggorna.

Riktigt stort tack till Ni som kom dit och gjorde en insats men även tack till Er som stannade hemma och såg till att vi håller den påbjudna sociala distanseringen.

Har Du märkt upp Din roddbåt, kanot eller kajak?

För klubbens medlemmar finns det möjlighet att lägga upp sin roddbåt etc. Men, se till att den är tydligt uppmärkt så att det går lätt att identifiera båtplatsägaren. Ägarlösa ”flytetyg” har vi rätt att köra bort och kassera på våra städdagar. Så en vänlig uppmaning, har Du lagt upp något se gärna till att det är tydligt uppmärkt!


BÅTPLATS SÖKES!

Just nu har vi tre aktuella annonser på anslagstavlan där personer önskar köpa eller hyra båtplats i vår fina båtklubb.