Juli 2021

Frivilliga till arbete med bojstenar

Som informerades vid årsmötet pågår nu ett arbete med att säkerställa djup och utprickning i kanalen från Säbyviken mot Eknäs. Status för arbetet, som bedrivs av en gemensam ”kanalgrupp” för båtklubbarna i viken, är att allt material som nya prickar, linor och gjutning av bojstenar nu är klart och att en första preliminär ”scanning” av djupet har genomförts.

I nästa steg ska alla prickar med bojstenar placeras ut kommer. För att klara detta kommer vi att behöva hjälp från frivilliga ”som kan ta i” från klubben.

Kontakta därför styrelsen@ilbk.se om vill & har möjlighet att hjälpa till i arbetet.”

Uthyrning

Du är som medlem tillåten att hyra ut din båtplats, men Du måste förse båtklubben med aktuell information kring Din uthyrning och denna information skall förnyas varje år. (För blanketter se mer under menyn _VIKTIGT_ och Uthyrning).