Monthly Archive: juli 2018

Juli 2018 – Eldförbud i hamnen

På grund av hög risk för brand i skog och mark råder eldförbud i hamnen vilket även inkluderar fimpning av cigaretter. Alla och i synnerhet medlemmar skall därför avstå från att fimpa eller kasta cigaretter i och omkring hamnen! Ha en fortsatt riktigt god båtsommar!

Juli 2018 – VIKTIG INFORMATION OM LÅSET TILL BOMMEN!

Ver ber vänligen men bestämt alla medlemmar observera att låset bara kan öppnas med den specialnyckel som delats ut de senaste åren. Så här måste din nyckel se ut och det är endast den och ingen annan nyckel som fungerar. Andra nycklar skadar låset vilket leder till reparationer på cirka 5.000 kronor varje gång. Användning av felaktiga nycklar är vandalism…
Read more