Frågor

Hittar Du inte svaret på Din fråga? Lägg in en kommentar så ser vi till att besvara frågan!

Får jag hyra ut min båtplats?

Ja, men om Du vill hyra ut Din båtplats måste vi i klubben ha uppgifter vem som hyr platsen. Blanketten att fylla i hittar Du här.

Viktigt att du informerar din hyresgäst om klubbens hamnordning och miljöplan. Se flik Hamnordning och flik Miljöplan & Miljöarbete samt anslagstavla vid respektive brygga. Du är som innehavare ansvarig för att hamnordning och miljöplan efterlevs av hyresgästen.

Kan jag sälja min båtplats?

Du kan sälja Din båtplats, Du måste ha ett äganderättsbevis och det är det som Du fyller i och skickar in till klubben för att överlåtelsen skall vara giltig. Mer information hittar Du här.

Vad gör jag på båtvakten?

ILBK har en mycket aktiv båtvakt och en ordentlig rutin kring fördelning av vaktpassen. Vad Du skall göra under vaktpasset framgår av ”Vaktpass” under medlemssidorna.

Finns det gästplatser i hamnen?

Nej! Klubben har i nuläget inga gästplatser att erbjuda.

Vilken är koden till bommen och grinden till rampen?

Det finns ingen kod numera. Grinden till rampen är borta och till bommen samt vaktstugan har vi ett elektroniskt nyckellås.

Får man som icke medlem använda rampen?

Nej, rampen är endast avsedd att användas för medlemmar

Vad är max vikt på rampen?

Max vikt för båt inkl trailer är 1 000 kilo.

Vilken är koden till bryggvagnarna?

Kolla under medlemssidorna under rubriken  ”Bryggvagnar och rampen”,  där du hittar du aktuell kod till kodlåsen.


Uppdaterad 2023-06-02