Oktober 2021

Höstens Städdag

Så är Corona-sommaren 2021 över men också restriktionerna, så i år kunde vi träffas på det ”gamla vanliga sättet”. och vi fick en riktigt varm och regnfri höstdag. Vi som träffades lite tidigare för att ”preppa” fick möjligheten att se en stilig havsörn svepa över sjön efter en fisk som gjort sitt morgonskutt.

Till våra vanliga höstaktiviteter hör borttagning av grenar och sly, upptagning av vattenmätaren, städning av vaktstugan, lagning av vägen mm. Alla hjälper till så mycket de kan och förmår. Den stora finalen utgörs (vanligtvis) av gulaschsoppan – i år hemlagad av hamnkapten Denny. Mycket god och alla åt med glupande aptit – det behövs något efter en rejäl städdag. Sen, inte att förglömma, städdagen är ett utmärkt tillfälle att kunna träffas och snacka med varandra, vi är ju en båtklubb tillsammans!

Ros och Ris

Vi återkommer om detta med övergivna båtar, kanoter och andra flytetyg. Allt som inte är uppmärkt och med möjlighet att identifiera medlemmen som äger båten, skall anses som övergivet, styrelsen har därför rätt att bortforsla och skrota en sådan båt. Ett gott exempel på bra identifiering utgör den här medlemmens båt – här råder ingen tveksamhet vem som äger båten! Ni som har inte har märkt upp båten eller känner båtklubbsmedlemmar som inte märkt upp, gör det! Snart är det ju vår och då transporterar vi bort och skrotar omärkta farkoster.