Avfallshantering

Det är absolut förbjudet att slänga eller lämna miljöfarligt avfall inom klubbens område och utrymmen.
Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel, oljor, oljefilter, färgrester, el-avfall etc. transporteras till kommunens återvinnings- och miljöstation (se Kontaktuppgifter och Serviceställen i vår miljöplan som du hittar här ILBK_Miljoplan_v.2023.pdf).
Avfall som metall, glas, plast, tidningar och kartong ska omhändertas och återföras av respektive medlem för sortering i medlemmens hushåll.
Soptunnan i hamnen är endast avsedd för hushållsavfall som en följd av båtutnyttjande.

Uppdaterad 2024-01-01