GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som gäller f r o m den 25:e maj 2018. GDPR ersatte PUL (Personuppgiftslagen) som upphörde i samband med införandet.

Från styrelsen sida vill vi informera om att ILBK endast lagrar personuppgifter ur sk rättslig grund i syfte att fullgöra avtalsförhållandet (nyttjanderättsbeviset) mellan medlem/innehavare och föreningen ILBK. De personuppgifter som vi lagrar är; namn, personnummer, folkbokföringsadress, fast telefonnummer, mobilt telefonnummer samt e-mail. Vi lagrar dessa uppgifter i två register; medlemsregistret i vårt ekonomisystem Visma Förening samt SBUs (Svenska båtunionens) Basregister. I båda dessa system är uppgifterna skyddade mot obehörigt nyttjande. Personnummer lagras endast i SBUs Basregister.

I ett lösenordskyddat förenklat medlemsregister på vår hemsida lagrar vi även byggplats, namn och postnummer. Personuppgifterna som lagras vidaresäljs inte eller upplåts för programmatisk annonsering eller profilering. I samband med medlems utträde ur föreningen raderas samtliga lagrade personuppgifter.

Om någon har funderingar kring ovanstående, vänligen kontakta styrelsens ordförande.

 


Uppdaterad 2024-03-06