Mars 2021

Årsmöte 2021 i hamn!

På utsatt tid under något kalla förhållanden så har vi haft vårt årsmöte. Med mask och behörigt avstånd så avlöpte mötet väl och efter att protokollet blivit vidimerat och behandlat så läggs det upp på medlemssidorna.

VAKTLISTAN öppnar Digitalt på Söndagen den 14:e klockan 18.00 och mail skickas ut till alla medlemmar när den öppnas.

Inför Årsmötet

Lördag den 13 mars kl.10.00 är det (som tidigare aviserats) dags för ILBK årsmöte, som denna gång hålls utomhus i vår hamn (Båthamnsvägen Ingarö).

Med anledning av rådande Coronapandemi och platsen för mötet, vill vi från styrelsen starkt rekommendera följande:

•       Kom ensam till mötet (en deltagare/medlemskap)

•       Utnyttja gärna möjligheten till fullmakt (sista sidan i kallelsen)

•       Håll ordentligt avstånd (2 m) till övriga mötesdeltagare

•       Tag med & använd munskydd under hela mötet
p.g.a. risk för nära kontakter vid flera tillfällen under mötet.

•       Ta om möjligt med ett eget exemplar av kallelsen,
eftersom möjligheten till bildspel/presentation saknas ute i hamnen

Väl mött
styrelsen