Sep 2023 – Översyn el

Översyn av elinstallationer i hamnen v37!

Vi har haft återkommande problem med jordfelsbrytare som ständigt löser ut i samband regnväder. Det har ju tyvärr dessutom varit rätt mycket av den varan den här säsongen! Armaturer och kopplingsdosor börjar bli till åren och behöver uppgraderas. Under V.37 kommer vi därför att genomföra en rejäl översyn av samtliga elinstallationer i hamnen och samtidigt passa på att dra fram strömförsörjning till stolpen vid grinden och installera belysningsarmatur.