December – 2018

Tack för Det gångna året

Tack för det gångna året önskar ILBKs styrelse alla medlemmar och:

God Jul och ett
Gott Nytt År

 

Samtidigt vill vi påminna om att senaste datum för att lämna in motioner till årsmötet 2019 är den 15 januari…