Monthly Archive: mars 2022

Mars 2022

Då var årsmötet 2022 genomfört! Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka. En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Rickard Jacobsson (nyval), Thomas Mellberg (nyval), Cissi Beckman, Denny Abrahamsson, Joakim Bredbo samt Jonas Andersson. Styrelsen har sitt första möte i början av april då de olika funktionerna/rollerna fördelas. Vidare beslutade årsmötet att de…
Read more