Augusti 2018 – Kallelse till Extra Medlemsmöte

Kallelse till Extra medlemsmöte i ILBK

Tid:      Lördag den 1 september kl. 10:00

Plats:   Hamnen, Båthamnsvägen Ingarö

ILBK hälsar alla klubbmedlemmar välkomna till Extra Medlemsmöte.

Syftet med mötet är att besluta om en ökad kostnadsram för upprustningen av klubbens landfästen till bryggor.

Vid årsmötet 2018.11.03 fick styrelsen mandat att renovera landfästet till ”500-bryggan” och en kostnadsram. I arbetet inför detta har konstaterats att samtliga bryggfästen behöver renoveras och att arbetet är mer akut och komplicerat än vad som först framkommit.  Styrelsen har efter kontakt med flera leverantörer funnit att ett sammanhållet arbete med samtliga bryggor både är nödvändigt samt mest kostnadseffektivt för klubben och har därför tagit fram ett förslag. Detta överskrider dock den beslutade ramen och styrelsen kallar därför till ett extra medlemsmöte för beslut i frågan.