Juli – 2015

Stölder

Dessvärre kan vi rapportera att det varit stölder av bensin ifrån några av båtarna. Om man ser pågående stöld/brott så är det polisen som ska kontaktas. Det finns info i vaktpärmen hur vi ska agera. Informera ILBK Hamnkapten för kännedom och om klubben behöver vidta åtgärder

Förbättringar

Bomen är nu på plats, den har placerats lite längre upp för att slippa dika ut så mycket. Informationsskylt för att få kod kommer sättas upp och bommen kommer låsas om några dagar.