Köpa Båtplats

Letar Du båtplats hos ILBK?

Vad gäller båtplats och medlemskap i Ingarö Lugnets Båtklubb äger alla medlemmar sin respektive båtplats, och för att gå med i klubben krävs (omvänt) även att man äger en båtplats. Det betyder att eventuellt lediga båtplatser sälj/överlåts eller hyrs ut direkt av respektive medlem, vilket vanligtvis sker via vår anslagstavla på hemsidan (maila info@ilbk.se), i hamnen eller (mindre vanligt) genom annons på Blocket.

Klubben har ingen kö för att köpa eller hyra båtplats.

Värt att notera;

  • Storleken (längden) på båtar i klubben maximerat till 10,0 m och det finns endast ett begränsat antal båtplatser med bredd över 3,5 m.
  • Klubben har inga platser för vinteruppläggning.
  • Minsta seglingsbara djup i kanalen ut mot Eknäs är vid normalvatten, begränsat till ~1,8 m
  • Båtar med bottenfärger innehållande TBT är ej tillåtna i hamnen/klubben, du som har en båt äldre än 1995 måste kunna intyga att den är sanerad från TBT. Mer information finns under fliken ”Miljöplan och miljöarbete”.

Uppdaterad 2024-01-01