September 2018 – Inför Höstens Städdag

Höstens städdag den 6 Oktober 2018

Då har det blivit dags att ”Stänga Sommarsäsongen 2018” med en trevlig städdag. Klockan 10.00 samlas vi i hamnen för att städa upp, ta bort badstege samt stänga av vatten och el. OBS! Det finns risk att det blir sista året med den traditionella, mustiga och mycket goda Gulaschsoppan – så passa på medan möjligheten finns och delta på städdagen.

För något år sedan städade vi bort gamla, övergivna småbåtar som lagts upp på land. Inför våren gör vi nog samma sak igen – se därför till att båt upplagd på land, är tydligt märkt med båtplatsnummer. Omärkta båtar är övergivna och städas bort av klubben.

Vi ses på städdagen!