Nyckel

För att förbättra säkerheten i vår båthamn har vi sedan våren 2016 ett elektroniskt nyckelsystem där vi håller reda på nyckelinnehavare samt när nyckeln använts. Nyckeln använder Du för att låsa upp bommen samt dörren till klubbstugan.


OBS!

Varje båtplats fick under perioden 2016 till årsskiftet 2017, en nyckel som klubben stod för samt möjlighet att köpa x-tra-nyckel. Överlåter Du Din båtplats – se då till att nyckeln också överlämnas. Ej överlämnade nycklar spärras.

Varje x-tra-nyckel som lämnas ut kostar 300 kronor som faktureras i samband med uttag av nyckel. Dessa pengar får Du inte tillbaka.
Har Du inte nyckel – eller vill ha en extra nyckel?
Tag kontakt med Hamnkapten Rickard Jakobsson -073 654 43 83, hamnkapten@ilbk.se –

Vanliga frågor


1. Jag har tappat nyckeln – vad skall jag då göra?

  • Hör av Dig till Rickard Jakobsson, hamnkapten@ilbk.se

2. Nyckeln fungerar inte – vad göra?

  • Nyckel laddas upp varje gång Du för in den i låset. Prova därför att föra in nyckeln några gånger? Fungerar det inte fortfarande – tag kontakt med Rickard.

Uppdaterad 2024-01-01