Nyckel

För att förbättra säkerheten i vår båthamn har vi sedan våren 2016 ett elektroniskt nyckelsystem där vi håller reda på nyckelinnehavare samt när nyckeln använts. Nyckeln använder Du för att låsa upp bommen samt dörren till klubbstugan.


OBS!

Varje båtplats får under perioden 2016 till årsskiftet 2017, en och endast en nyckel som klubben står för. Överlåter Du Din båtplats – se då till att nyckeln också överlämnas.

Varje nyckel som lämnas ut kostar 300 kronor som faktureras i samband med uttag av nyckel. Dessa pengar får Du inte tillbaka.
Har Du inte nyckel – eller vill ha en extra nyckel?
Tag kontakt med Hamnkapten Richard Jakobsson -073 654 43 83, hamnkapten@ilbk.se –

Vanliga frågor


1. Jag har tappat nyckeln – vad skall jag då göra?

  • Hör av Dig till Ricard Jakobsson, hamnkapten@ilbk.se

2. Nyckeln fungerar inte – vad göra?

  • Nyckel laddas upp varje gång Du för in den i låset. Prova därför att föra in nyckeln några gånger? Fungerar det inte fortfarande – tag kontakt med Rickard.

Uppdaterad 2023-02-26