Klubben

Ingarö Lugnet Båtklubb (ILBK), org.nr 802430-5511
C/o Cecilia Beckman
Rosenmalmsvägen 126
134 62  INGARÖ

Fakturamail: info@ilbk.se

Ingarö Lugnet Båtklubb, ILBK, är en allmännyttig ideell förening med ändamål och syfte att förvalta hamnanläggningen i Lugnet och lokalt främja båtlivet. ILBK bildades som egen båtklubb 2005. Tiden innan 2005 var klubben en del av ABS (Ängsviks Båtsällskap).

ILBKs hamn är belägen i den inre delen av Säbyviken. Bryggorna uppgraderades i slutet av 90-talet då klubben var en del av ÄBS (Ängsviks Båtsällskap). I samband med uppgradering av bryggorna ersattes alla bojar med y-bommar.. Hamnen håller segelbåtsdjup för merparten av tillgängliga båtplatser och antalet båtplatser uppgår för närvarande till 133  stycken. Se vidare flik ”Hamnen”. Antalet medlemmar uppgår till 124 och samtliga medlemmar äger en nyttjanderätt till en eller två bryggplatser. Y-bom vid den inre sidan av varje plats ansvarar respektive nyttjanderättsinnehavare för. I hamnen finns tillgång till färskvatten (ej på brygga), toalett och el för tillfällig användning. Klubben har för närvarande inga gästplatser till förfogande.

Det mesta om vad medlemskapet i ILBK innebär hittar du i klubbens stadgar som du hittar här: ILBK-STADGAR

ILBK är också medlem i SBU, Svenska båtunionen som du kan läsa mer om här .Svenska Båtunioner (SBU) . ILBK tillhör organisatoriskt Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) som är en sammanslutning av över 250 båtklubbar med nästan 47 000 medlemmar inom Stockholms och Uppsala län. SMBF är det största av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Se vidare: Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)

DSC02073


Uppdaterad 2024-01-01