Miljöplan och miljöarbete

ILBK arbetar strukturerat med sitt miljöarbete utefter en miljöplan där vi med hjälp av egenkontroller följer upp och förbättrar.

Miljöplan

Miljöplanen fastställs av årsmötet. Läs mer om vår miljöplan här; ILBK_Miljöplan_v.2024

ILBKs målsättning är att vara en TBT-fri båtklubb och uppfylla kommunens och miljöbalkens krav, Vi behöver därför verifiera att alla båtplatser och tillhörande båtar inte använder bottenfärg som t ex innehåller TBT. Detta säkras genom att varje medlem intygar vilken bottenfärg som används samt att båten är sanerad om den är äldre än 1995.
Du som medlem uppdaterar och intygar din status i BAS-registret. I bifogad fil Uppdatera båtuppgifter i BAS hittar du en instruktion/lathund  om hur du går tillväga för att uppdatera ditt båtkort i BAS-registret.

Olycka

Om det sker en olycka i hamnen, följ då våra rutiner som du finner här; Rutiner vid olycka

Microplaster

Mikroplaster kan spridas t.ex. från frigolit, rep och båtbottenfärg och påverkar vår miljö i hamnen. Försök i möjligaste mån begränsa spridningen av mikroplaster. Mer information om mikroplaster och hur du kan begränsa dessa finner du här;  Informationsblad mikroplaster

Avfallshantering

Det är absolut förbjudet att slänga eller lämna miljöfarligt avfall inom klubbens område och utrymmen.
Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel,
oljor, oljefilter, färgrester, el-avfall etc. transporteras till kommunens återvinnings- och miljöstation (se
Kontaktuppgifter och Serviceställen i miljöplanen ovan).
Avfall som metall, glas, plast, tidningar och kartong ska omhändertas och återföras av respektive medlem
för sortering i medlemmens hushåll.
Soptunnan i hamnen är endast avsedd för hushållsavfall som en följd av båtutnyttjande.

Bottenfäger

 – Regler för bottenfärg och alternativ

Bygg- och miljöavdelningen har här sammanställt vilka regler som gäller inom Värmdö kommun och hur alternativen ser ut. Du finner reglerna här: Information Båtbottenfärg & Båtbottentvätt

– Hur kan du kontrollera bottenfärgen?

Du är som är osäker kring vilken bottenfärg som just din båt har kan själv göra test. Läs vidare hur du kan mäta och analysera förekomsten av olika metaller i din bottenfärg på följande sidor hos båtmiljö.se:

Skrapprov – läs mer här

XRF-mätning – läs mer här

– Sanering av bottenfärg

Skall du sanera bottenfärg på din båt, tänk då på att det är en miljöfarlig hantering. Läs vilka krav som gäller innan du sätter igång med arbetet att sanera din båtbotten. Se information här: Krav sanering bottenfarg

Hållbart båtliv i Värmdö kommun

Här kan du som båtägare och medlem samlat läsa om vad som är viktigt att tänka på för att påverka miljön på ett bra sätt i våra skärgårdsvatten:

Hållbart båtliv i Värmdö kommun

Miljösmarta tips för båtägare  (Bottenmålning, skrovmätning, skrovsanering m m) 

Uppdaterad 2024-02-29