Vakt

Allmänt om vakten

Vaktjänsten och omsorgen om vår anläggning och medlemmarnas egendom är allas angelägenhet och måste skötas på ett grannlaga sätt. Det innebär att om inte uthyrning av plats redovisas på ett föreskrivet sätt och hyresgästen inte får korrekt information så att denne kan fullgöra sina åligganden, måste nyttjanderättsinnehavaren hållas ansvarig. Nyttjanderättsinnehavaren är alltid ansvarig att vaktpasset är utfört enligt schema.

Vakt sitter man ifrån kväll till morgon. Genom att fylla i vaktlogg samt låsa upp dörren när man kommer samt låsa dörren när man går registreras vakten. Den som inte fullgör vakten blir skyldig att betala en avgift till föreningen (5 000 kronor) och riskerar att vid upprepade förseelser bli utesluten ur föreningen.

Vakterna fördelas via ett elektroniskt schema som upprättas och görs tillgänglig på årsmötet. Därefter ligger schemat öppet för bokningar cirka en månad hos båtunionen (basregistret) där alla medlemmar kan logga in och uppdatera sina uppgifter samt boka vakttid. Efter schemats stängning fördelar styrelsen de pass som inte har bokats och ett slutgiltigt schema publiceras på våra medlemssidor; flik Medlem/”Vaktlista”. Där hittar du också gällande vaktinstruktion under rubrik ”Vaktpasset”.

Lite tips inför anmälan av Båtvakt

a) Surfa till Båtunionens Basregister; klicka här 

b) Ange Ditt unika användarnamn och lösenord. Har Du glömt bort namnet och/eller lösenordet mailar Du till info@ilbk.se, uppge namn och båtplats så får Du inlogg och lösenord. Det kan ta någon dag eller så eftersom vi inte har service 24/7.

c) När Du loggat in så finns själva vaktlistan under flik ”schema” där du väljer boka nytt pass för schema ”Vakt ILBK 2024”. Välj lämplig tidpunkt som är ledig. Du kan bara boka ett pass per plats. Du som äger två platser bokar ett pass per båtplats. När du har bokat ditt vaktpass får du en bekräftelse på din bokning via mail.  OBS, notera att vaktschemat för 2024 inte är tillgängligt att boka förrän måndag 26/2 kl 18.00.


Uppdaterad 2024-01-01

1 Comment

  1. Pingback: Februari/Mars 2024 – ILBK

Comments are closed.