Uthyrning

Du är tillåten att som nyttjanderättsinnehavare hyra ut Din båtplats. Men det är viktigt att klubben årligen informeras om uthyrningen så att vi håller reda på vem som nyttjar båtplatsen så att vi snabbt kan informera och kommunicera  om det inträffar oförutsedda händelser som påverkar aktuell båtplats och förtöjd båt.  Observera att ansvar och skyldigheter för båtplatsen alltid kvarstår hos medlemmen som är innehavare av nyttjanderättsavtalet för båtplatsen.

Här hittar Du blanketter (inkl checklist) i Word-format om Du vill fylla i uppgifter på datorn eller som PDF om Du bara vill skriva ut, fylla i och skicka in. Du skickar din blankett till info@ilbk.se.

ILBK_Uthyrning_v.2023 (Word-format)

ILBK_Uthyrning_v.2023 (PDF-format)

Här finns också en exempelmall på avtal som du kan använda som bas för ditt hyresavtal med hyrestagaren.

ILBK_Uthyrning_mall_avtal

Lycka till med Din uthyrning!


Uppdaterad 2023-02-27