December 2017

Gott Nytt Båt År och Välkomna till Årsmötet!

Nu har det snart blivit dags igen för ett nytt år, vilket innebär Årsmöte och att vi alla kan träffas (om än utan båtar). Ett nytt år innebär också förbättringar och förändringar i våra arbetssätt. Följande viktiga händelser står därför på vår agenda:

  • Årsmöte, Söndag 11 mars klockan 13.00, Brunns skola
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 jan 2018
  • Vaktpasslistan kan endast tecknas vid årsmötet.
  • Stadgeändringar inför kommande årsmöte.

Våra båtar är värdefulla och genom att hålla vakt skyddar vi båtarna och hamnen från oinbjudna besökare. Tidigare år har vi kunnat ha vaktlistan i klubbstugan och den har kunnat ändras, kompletteras osv vilket ibland skapat otydlighet och oreda. Därför inför vi nu regeln att listan tecknas vid årsmötet, de som inte tecknar en tid då, får en tid tilldelad.

Skicka gärna in motioner, synpunkter, frågor eller funderingar till oss i styrelsen (styrelsen@iblk.se). Det är alltid inspirerande, nyttigt och viktigt att få feedback och input – har Ni möjlighet att skicka dem via mail blir det också lättare att gå igenom dem vid styrelsemöten och kunna svara på dem.

Ni som saknade årets kräftskiva och gärna vill engagera er i inbjudningar, möblera mm har en riktigt bra chans att träffas på årsmötet och bilda en liten kommitté som sköter om detta. Vi i styrelsen bidrar gärna med tips och erfarenheter ifrån tidigare arrangemang!

Arbetet med rampen fortskrider – här nedan några bilder ifrån i höstas då järn svetsades fast på sidorna av denna.