Februari/Mars 2024

Då var årsmötet för 2024 genomfört!

Cirka 30 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Robert Holgerson valdes som ordförande (omval). Som ledamöter valdes Cissi Beckman (omval) och Rickard Jacobsson (omval) samt Jonas Andersson (omval suppleant). Thomas Mellberg och Joakim Bredbo har ett år kvar på sina respektive mandat. Efter årsmötet genomförde styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där de olika rollerna/funktionerna fördelades. Du hittar information om det under kontaktsidorna som du finner här ILBK kontakt

Vidare beslutade årsmötet om uppdaterad Hamnordning. Miljöplan antogs oförändrad. Du hittar dokumenten och information på hemsidan under respektive flik. Protokollet publiceras under medlemssidorna när det är färdigställt och justerat, preliminär tidpunkt under mitten av april.

Vaktlistan öppnar för bokning den 26/2 kl 18.00 för de som inte deltog på årsmötet. Vaktlistan är öppen för bokning t o m 7:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: https://bas.batunionen.se/ Du hittar mer info här om att boka vaktpass. ILBK vakt

Vi påminner samtidigt om att när du ändå är inne och bokar vakt kan du passa på att uppdatera ditt båtkort och status/intyg gällande bottenfärg. Särskilt viktigt för dig som har en båt som är äldre än 1995. Läs mer om detta under fliken ”Miljöplan och miljöarbete” som du hittar direkt här. Miljöplan och miljöarbete

Vi påminner också medlem som är intresserad av roddbåtsplats för säsongen 2024! Lägg ett mail till info@ilbk.se för bokning så får du plats i mån av tillgång, först till kvarn får mala!

Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!

Trevlig båtvår önskar styrelsen!