Juni 2024 – prickning i kanalen

Nu börjar prickarna komma på plats för infarten i kanalen, d v s infarten från Säbyviken. En fin kväll med ett bra samarbete bestående av 3 deltagare från ÄBS, 3 från ISS och 2 från ILBK. Infarten är nu kompletterad med prickar så att det är ett tydligt spår med 4 prickar (två gröna och två röda) med ett djup på cirka 1,90-2.00 m vid normal vattennivå. Kanalens grundaste ställe, vid utfarten mot Eknäsviken, mäter cirka 1,85-1,90 m vid normal vattennivå.

Eventuellt blir det fortsatt arbete i kanalen och inloppet om ca 2 veckor när ytterligare material finns på plats. Om du är intresserad att hjälpa till, lägg ett mail till info@ilbk.se. Deltagande vid utprickningsarbete likställs med städdag och berättigar rabatt på årsavgiften i likhet med städdagsrabatt.