Augusti 2017

Viktiga Uppdateringar 

Styrelsen har haft sitt första möte för hösten och kan informera om följande.

Kräftskivan organiseras inte av klubben

Utifrån erfarenheterna ifrån förra året då många anmälda ej dök upp så ordnar klubben inte någon kräftskiva i år. Däremot efterlyser vi i styrelsen intressenter till en ”kräftskive-grupp” som kan ta tag i organiserandet och genomförandet av ev kräftskiva nästa år – maila gärna till styrelsen@ilbk.se om Du är intresserad.

Märkning av småbåtar & Kanoter

Alla båtar som läggs upp framför klubbstugan måste vara märkta med Båtplatsnummer så att vi vet vem som äger båten. Det finns ett antal båtar som inte är märkta med båtplatsnummer och kommer som tidigare meddelats att fraktas bort efter städdagen i höst.

Nya rampen

Den nya rampen har lagts upp vid sidan av parkeringen och kommer att läggas ut i början av september lagom till upptagningen av båten.  Här till vänster så inspekterar styrelsen rampens kvalitéer.

Vassklippning

Vassklippning är nu tillåtet och kommer att beställas snarast.

Trädäcket

H-balkar finns som grund och arbetet med trädäcket framför klubbstugan påbörjas efter vassklippningen.

Höstens Städdag

Kom gärna på höstens städdag lördagen den 7 oktober. Vi byter ut alla äganderättsbevis, har Du ett gammalt, giltigt, bevis så får Du ett nytt på städdagen. Styrelsen som planerar och organiserar städdagen blir mycket glada och tacksamma om Du kan tala om huruvida Du kan komma eller inte, skicka gärna ett mail styrelsen@ilbk.se.

Fakturan med avgiften

Kommer efter städdagen, de medlemmar som deltagit får sin ”städdags peng” avdragen.

 

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *