Februari/Mars 2023

Då var årsmötet för 2023 genomfört!

Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Robert Holgerson valdes som ordförande (nyval). Som ledamöter valdes Thomas Mellberg (omval), Joakim Bredbo (omval) samt Jonas Andersson (omval suppleant). Cissi Beckman och Rickard Jacobsson har ett år kvar på sina respektive mandat. Efter årsmötet genomförde styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där de olika rollerna/funktionerna fördelades. Du hittar information om det under kontaktsidorna som du finner här ILBK kontakt

Vidare beslutade årsmötet om uppdaterad Hamnordning samt uppdaterad Miljöplan som du också hittar på hemsidan under respektive flik. Protokollet publiceras under medlemssidorna när det är färdigställt och justerat, preliminär tidpunkt under slutet av april.

Vaktlistan öppnar för bokning i morgon den 27/2 kl 18.00 för de som inte deltog på årsmötet. Vaktlistan är öppen för bokning t o m 9:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: https://bas.batunionen.se/ Du hittar mer info här om att boka vaktpass. ILBK vakt

Vi påminner samtidigt om att när du ändå är inne och bokar vakt kan du passa på att uppdatera ditt båtkort och status/intyg gällande bottenfärg. Särskilt viktigt för dig som har en båt som är äldre än 1996. Läs mer om detta under fliken ”Miljöplan och miljöarbete” som du hittar direkt här. Miljöplan och miljöarbete

Avslutningsvis tackade årsmötet Denny Abrahamsson för förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet under en sammanlagd tid av nästan 10 år! Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!

Snart sommar igen!

Februari 2023

Nu har kallelsen distribuerats för årsmötet 2023. Årets möte hålls på Ingarö församlingsgård, d v s samma lokal som 2022.
Se vidare kallelse och underlag under medlemssidorna eller i din mail-inkorg.
Datum: Söndagen 26e februari
Tid: 10.00.

Väl mött hälsar styrelsen!

December 2022

Vintern är här men efter vintern kommer vår och då är det dags igen att träffas för ett årsmöte. Årsmötet är planerat till söndagen den 26 februari klockan 10.00 vid Ingarö församlingshem, invid Ingarö Kyrka.

MEN innan vi har vårt årsmöte vill vi gärna ha in motioner ifrån Er alla. Dessa skickas till styrelsen@ilbk.se och skall vara inskickade senast den 15:e januari 2023 för att vi skall kunna gå igenom dem.

Vill också passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Båtår 2023!

Oktober 2022

Städdag lördag den 8:e kl 10.00!

Hösten är redan här och det är dags att göra ordning och snygga till vår hamn för vinterperioden. Lördag den 8:e oktober kl 10.00 genomför vi städdag i hamnen. Kom och hjälp till och njut av en fin höstdag! Alla närvarande belönas med hamnkaptenens goda gulaschsoppa!

Väl mött hälsar styrelsen!

Augusti 2022

Efter en intensiv och hygglig sommar kommer snart hösten. Boka redan nu in höstens städdag som vi genomför 8:e oktober! Då kör vi lite gemensamma aktiviteter och givetvis blir det gulaschsoppa eller korv med bröd. Den som kommer får smaka!

Försäkra din båt hos Svenska Sjö

Inför hösten är det också bra att se över att din båt är försäkrad. Höstvindar och regn är som sagt snart här! När du tecknar en försäkring hos Svensk Sjö får du rabatterad premie tack vare ditt medlemskap i ILBK. ILBK får dessutom en kick-back på vår försäkring eftersom Klubbens försäkring ligger hos Svenska Sjö. För mer information besök Svenska Sjös hemsida som du hittar här: https://svenskasjo.se/

Vassklippning

Vassen växer snabbt i vår hamn. Nu har fåglarna häckat klart för säsongen och vi kommer att genomföra en vassklippning under senare delen av augusti.

BAS-registret SBU

SBU-BAS-registret (Svenska Båtunionen) där vi har medlemsregister, vaktlista m m är under uppgradering och ny uppdaterad version kommer att släppas inom kort. Den befintliga versionen är därför stängd under resterande period av augusti. Vid månadsskiftet öppnar det nya BAS-registret. Du loggar in till BAS som tidigare och använder samma inloggningsuppgifter. Vi behöver emellertid uppdatera vårt medlemsregister m h t miljölagstiftningen för bottenfärger. Som medlem kommer du inom kort att få ett separat mail med instruktioner kring den processen.

Ha en fortsatt fin båtsommar önskar styrelsen

Juni 2022

Bryggbesiktning genomförd

Under slutet av maj genomfördes en dykbesiktning av våra bryggor. Generellt är statusen god för 600-bryggan och 500-bryggan. Ett fäste måste dock åtgärdas på 500-bryggan. 400-bryggan måste dock åtgärdas på ett antal punkter, b l a båda landfästena samt några av de yttre fästena. Arbetet med att åtgärda 500- och 400-bryggan kommer att genomföras måndag den 13e juni samt tisdag den 14:e juni. Var därför särskilt uppmärksam och aktsam om Ni planerar att använda båten dessa datum, det kan finnas dykare i vattnet som reparerar våra bryggor!

Miljöinspektion genomförd

Värmdö kommun har genomfört en miljöinspektion av klubbens hamnanläggning. Det mesta ser bra ut enligt deras inspektion och tillhörande protokoll. Vi behöver emellertid komplettera med att upprätta en handlingsplan gällande utfasning av TBT-båtar. Båtar med TBT-färg är sedan tidigare förbjudna i vår hamn men vi behöver försäkra oss om att vår hamn inte har några TBT-båtar. Vi återkommer inom kort gällande handlingsplan kring eventuella båtar med TBT-färg. Fokus i vår handlingsplan är båtar som är äldre än 1995. På nedanstående länk kan du läsa mer från Värmdö Kommun gällande hantering av TBT-färg m m i Värmdös hamnar. Hållbart båtliv Värmdö kommun

Trevlig båtsommar önskar styrelsen!

Maj 2022

Upprustning av prickarna i kanalen!

Upprustning av prickarna i farleden i kanalen mellan Björnöfjärden och Eknäsviken har startat. Utprickningen har inte underhållits på flera år och farleden håller inte måttet längre vad gäller säkerhet m m.
Arbetet med upprustningen av kanalen är ett samarbete mellan de fyra klubbarna som idag nyttjar kanalen, d v s ÄBS Toholmen, Långviks Båtklubb, Ingarö Segelsällskap (ISS) samt ILBK. Arbetet leds av ABS Toholmen och målsättningen är att göra klart utprickningen nu under maj.
Hos ILBK koordinerar Jonas Andersson aktiviteterna i kanalen. Du som är intresserad att hjälpa till under maj kan kontakta Jonas direkt på mail: suppleant@ilbk.se. Följande dagar är planerade; kl 18.00 vid hamnen på Toholmen: Tisdag 17e maj, tisdag 24e maj samt tisdag 31a maj.
Arbetsinsatsen handlar om att köra ut med ”bojekan” och tillsammans med ett arbetslag sätta ett par prickar på plats. Vi likställer en arbetsinsats (en kväll) i kanalen som ett deltagande vid städdag vilket gör att du kan skippa städdagen i höst men ändå tillgodogöra dig arbetsrabatten genom att ha en rolig och betydelsefull kväll i kanalen istället! Hör av dig till Jonas så gör du en insats för klubben och båtlivet i viken!

Hälsar styrelsen!

Områden som skall förses med nya prickar markerade med blått ovan. OBS, ovanstående är en illustrativ skiss och skall ej användas för navigering.

April 2022

Vaktlistan för 2022 klar

Vaktlistan är nu låst för säsongen 2022! Glädjande nog använde ca 85% möjligheten att boka sitt pass själv, alltså behövde vi bara fördela ut 15% av passen i år. Alla vaktbokningar generar ett bekräftelsemail som skickas till din registrerade e-mailadress. Om du trots allt är osäker när du har ditt vaktpass hittar du vaktlistan under medlemssidorna eller i vaktpärmen i vaktstugan. Påminnelse sänds ut via SMS och E-mail.

Syns på städdagen!

Mars 2022

Då var årsmötet 2022 genomfört!

Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Rickard Jacobsson (nyval), Thomas Mellberg (nyval), Cissi Beckman, Denny Abrahamsson, Joakim Bredbo samt Jonas Andersson. Styrelsen har sitt första möte i början av april då de olika funktionerna/rollerna fördelas. Vidare beslutade årsmötet att de två båtplatserna som klubben äger skall bjudas ut till försäljning genom en sluten anbudsprocess. Styrelsen återkommer kring förfarande gällande anbudsprocessen. Vidare påminner vi om att vaktlistan fortfarande är öppen för bokning t o m 8:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: ”https://bas.batunionen.se/Account/LogIn”

Avslutningsvis tackade årsmötet Peter Malm och Sten Söderberg för förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet under en sammanlagd tid av nästan 20 år! Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!

Februari 2022

Nu har vi skickat ut kallelsen till årsmötet. Kolla din mail! Restriktionerna gällande Covid-19 är nu avvecklade varför vi kan genomföra mötet enligt plan. Mötet genomförs söndagen den 13:e mars kl 10.00 vid Ingarö Församlingsgård invid Ingarö Kyrka.

Även om restriktionerna upphört uppmanar vi alla att ändå vara försiktiga och hålla avstånd. Känner man symtom så rekommenderar vi att man stannar hemma!

Välkomna till mötet!

Här håller vi årsmötet!

Hälsar styrelsen!

1 2 3 7