Maj 2021

Och regnet det bara öser ned – även under vakten!

Så här i slutet av maj så har vi redan fått börja njuta av den svenska sommaren, ihållande och kraftigt regnande!! Kan det bli bättre? Ja, vi får hoppas på det! Men till Dig som går vakt under sommaren vill vi ifrån styrelsen säga;

1. Var försiktig när Du rör dig på bryggan och hamnområdet, det blir lätt halt. Varför inte tag med flytvästen när Du under nattens vaktpass går ut på bryggorna!

2. Kontrollera hur det är med Dina klubbvänners båtar, har det blivit vattenfyllda och behöver ösas? I vaktpärmens kontaktlista finner Du kontaktinformation till de båtägare som de kan beröra. Varför inte skicka ett SMS/Mail och tala om hur läget är!

Efter regn kommer solsken, så vi får hoppas på en fin båtsommar och trevliga vaktpass ute i vår fina hamn.

Info från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Nyhetsbrev från Saltsjön-Mälarens Båtförbund, klicka här.

INTE TILL SALU!

På båtunionens ”Stora båtklubbsdagar”  berättar polisen om de internationella ligornas sofistikerade metoder för att stjäla och sälja båtar/motorer. Det är inte bara på Ingarö som man har tillgång till mobil och datorer, så det är mångt och mycket en internationellt digital verksamhet där motorer stjäls på beställning.

DÄRFÖR ser vi i klubben till att hjälpa varandra med att hålla vakt och hålla reda på vem som kommer in genom lås och bom. Vi i styrelsen försöker med vaktlistor, båtunionens bassystem, överlåtelseblanketter, ekonomi- och nyckelsystem stödja och se till att vi har full koll på allt. I år kommer vi att skärpa rutinerna för att blockera nycklar och det har tagit en stort del av våren att få klart rutinerna.  STORT tack till alla medlemmar som svarat på frågor (och i vissa fall, inte bara en gång utan flera gånger). Varje mail från Dig som medlem vilken nyckel Du har mm är en också möjlighet för oss att göra en extra koll i systemen.

Vi uppmanar alla medlemmar som tänker ta sig ut till hamnen – kontrollera Din nyckel mot Svarta Listan (Under medlemssidorna och Nyckel Listan). Finns Din nyckel på den svarta listan, då kommer Du inte in och kan inte elektroniskt registrera Din vakt (görs när Du öppnar och stänger vaktstugan). Tag därför i god tid kontakt med hamnkapten Denny för att mot avgift (300 kr) kvittera ut en ny nyckel.  ILBK – Skyddad med vakt och medlemmars uppsikt!

April 2021

God Båtsäsong!

Hemskt tråkigt att vi inte kan ladda upp på ”vanligt” sätt inför en förhoppningsvis mycket solig och härlig båtsäsong. Men vi får härda ut och tro på att allt elände har gått över till hösten!

Vaktlistan är fastställd !

Vakten för 2021 är nu fastställd och ligger under medlemssidorna. Vakten är en viktig del i ett gemensamt skydd av båtarna. Se därför till att noga fylla i vaktlistan med observationer vad gäller bilar som kommer och går etc. Som bevis (om så behövs) för att Du gått vakt kommer vi använda låset i vaktstugan, se därför till att minst låsa upp stugan när Du påbörjar vakten och sedan låsa när Du går. Du som dessutom låser/låser upp när Du varje timme går Ditt vaktpass visar att Du tar ansvar och försäkrar Dig också om att Ditt pass verkligen blir registrerat. Tänk på att utebliven vakt debiteras med 5.000 kronor och medför risk för uteslutning enligt stadgarna.

Vårens städdag – Begränsad och isolerad!

Det blir, dessvärre, en mycket begränsad städdag i vår pga av Covid-19. Men styrelsen har ändå uppfattat situationen så att det är lagligt att hålla städdag. Båtunionen skriver;

Sjösättnings-, upptagnings- eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. I skrivande stund är dock myndigheternas norm om max åtta personer även för icke allmänna sammankomster. Smittspridningsrisken bedöms fortfarande som låg vid utomhusaktiviteter.” (https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/)

Det innebär att:

 • Ingen förtäring erbjuds.
 • Medlemmar skall bära mask/skydd och handskar.
 • Hålla största möjliga avstånd.
 • Enbart medlemmar deltar under städdagen.
 • Medlem som vill delta skickar ett mail till klubbens info-adress.
 • Vistelse i hamnkontoret (stugan) skall undvikas under städdagen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vänta med att delta till höstens städdag.

Nyckelinventeringen!

Det är fortfarande vissa medlemmar som inte rapporterat in sina nycklar, det har gjort att inventeringen dragit ut på tiden, men i maj kommer nycklar som inte rapporterats att spärras.  Tänk på att Din nyckel är ett bevis för att Du varit i hamnområdet, det är av vikt att använda nyckeln vid vakten men vid oegentligheter (stölder, skadegörelse etc)  så binder nyckeln också Dig till platsen. Se därför till att rapportera förlorad nyckel så att den kan spärras och inte användas av obehöriga.

Mars 2021

Årsmöte 2021 i hamn!

På utsatt tid under något kalla förhållanden så har vi haft vårt årsmöte. Med mask och behörigt avstånd så avlöpte mötet väl och efter att protokollet blivit vidimerat och behandlat så läggs det upp på medlemssidorna.

VAKTLISTAN öppnar Digitalt på Söndagen den 14:e klockan 18.00 och mail skickas ut till alla medlemmar när den öppnas.

Inför Årsmötet

Lördag den 13 mars kl.10.00 är det (som tidigare aviserats) dags för ILBK årsmöte, som denna gång hålls utomhus i vår hamn (Båthamnsvägen Ingarö).

Med anledning av rådande Coronapandemi och platsen för mötet, vill vi från styrelsen starkt rekommendera följande:

•       Kom ensam till mötet (en deltagare/medlemskap)

•       Utnyttja gärna möjligheten till fullmakt (sista sidan i kallelsen)

•       Håll ordentligt avstånd (2 m) till övriga mötesdeltagare

•       Tag med & använd munskydd under hela mötet
p.g.a. risk för nära kontakter vid flera tillfällen under mötet.

•       Ta om möjligt med ett eget exemplar av kallelsen,
eftersom möjligheten till bildspel/presentation saknas ute i hamnen

Väl mött
styrelsen

Februari 2021

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmötet har nu skickats ut till alla medlemmar via mail.

Tid: Lördag den 13 mars kl. 10:00

Plats: I Hamnen, Ingarö Lugnets båtklubb (utomhus, med anledning av Covid-19)

Anslagstavlan

Anslagstavlan uppdateras lite då och då – nu har vi några personer som är intresserade av att hyra platser.

Nyckelinventering

Nu har det blivit dags för vår första nyckelinventering. Sedan nycklarna lämnats ut har det varit många ägarbyten mm.  Så nu behöver vi veta vilka nycklar som är aktiva och som används av Er medlemmar.  Läs mer om nyckelinventeringen ILBK NYCKELINVENTERING 2021

Januari 2021

Inför Årsmöte 2021

Snart kommer kallelser med alla tillbörliga dokument skickas ut inför årsmötet. För Dig med en fullsprängd kalender så kan vi meddela tid och plats redan nu;

Tid: Lördag den 13 mars kl. 10:00

Plats: I Hamnen, Ingarö Lugnets båtklubb (utomhus, med anledning av Covid-19)

 

Nyckelinventering

Nu har det blivit dags för vår första nyckelinventering. Sedan nycklarna lämnats ut har det varit många ägarbyten mm.  Så nu behöver vi veta vilka nycklar som är aktiva och som används av Er medlemmar.  Läs mer om nyckelinventeringen ILBK NYCKELINVENTERING 2021

                                
Redan dagen efter vi skickade ut mail och lagt upp inventeringen på hemsidan så började många medlemmar maila in uppgifter. OCH det är så hjälpsamt för oss i styrelsen med snabba svar och reaktioner. Vi gör ju alla det här jobbet ideellt – så det är extra roligt med sådan här respons. STOR SOL till Er alla som skickat in!

 

December 2020

Uppladdning inför Årsmöte

Lägg en motion före 15 januari !

Snart är det Jul och Nyår, men efter det så kommer snart vårt årsmöte. Styrelsen har börjat förbereda detta med hänsyn till rådande Covid situation mm. Men till det här årsmötet kan Du som medlem lägga ett förslag (motion). När Du skriver förslaget tänk på att, ta med;

 • Ditt namn, båtplatsnummer och mailadress/mobiltelefon.
 • Beskriv gärna så konkret som möjligt förslaget så att man kan förstå vad som behöver göras eller ändras.
 • En uppskattad kostnadsbild, om förslag är förknippat med kostnader.

Sugen på att hugga i?

Till årsmötet kommer vi välja styrelseledamöter och suppleanter mm. Dessutom finns det ju möjligheter att blåsa liv i festkommittén. Det finns därför en utmärkt chans för Dig som vill hugga i med diverse arbetsuppgifter. Vad som görs är lite olika beroende på roll, men passar något av följande in på Dig, så hör av dig (exempelvis till valberedning som arbetar med att ta fram förslag till årsmötet). Och det här är något vi gör i Styrelsen:

 • I ett härligt gäng av kollegor arbetar vi utan ersättning cirka 2 till 3 veckor  spritt under året på olika möten.
 • Uppdaterar rutiner och checklistor – perfekt för Dig som idag arbetar exempelvis som kvalitetschef och är duktig både på att beskriva rutiner men också på att göra snygga blanketter.
 • Rycker ut när något händer i hamnen under dygnets alla timmar, exempelvis när någon pillat sönder låset. Är Du en händig låssmed så är det perfekta jobbet för Dig som rycker ut i ur och skur.
 • Hanterar ägaröverlåtelser, ser till att avgifter betalas in tid. Du som idag arbetar på ett inkassobolag får här möjlighet att växa i en förening som hanterar många olika typer av ärenden.
 • Underhåll av websidor och datasystem. Du är idag en driven systemutvecklare som brinner inte bara för att arbeta med system utan under många timmar försöka hitta data om medlemmar och uppdatera register.
 • Bokföring – Du som idag är ekonomichef, controller mm och gärna vill spendera några veckor till med bokföring under ledig tid, har en perfekt chans i föreningen.

Det finns naturligtvis många, många flera härliga administrativa och tekniska uppgifter. Så ta gärna chansen, kliv fram och engagera Dig!

 

Oktober 2020

Klart för vinter!

Lördagen den 10:e oktober hade vi vår frivilliga, begränsade och förhoppningsvis covid-säkra städdag. I ett härligt höstväder gjordes den nödvändigaste tillsnyggningen,  men naturligtvis saknar man den ”vanliga” städdagen då det finns möjligheter att träffas i större grupp. Som tidigare meddelats utgår ingen ersättning i år för städdagar att betalas ut. Dessa pengar kommer istället att används till förbättringsåtgärder och att förstärka föreningens ekonomi efter investeringar i bryggorna.

Riktigt stort tack till Ni som kom dit och gjorde en insats men även tack till Er som stannade hemma och såg till att vi håller den påbjudna sociala distanseringen.

Har Du märkt upp Din roddbåt, kanot eller kajak?

För klubbens medlemmar finns det möjlighet att lägga upp sin roddbåt etc. Men, se till att den är tydligt uppmärkt så att det går lätt att identifiera båtplatsägaren. Ägarlösa ”flytetyg” har vi rätt att köra bort och kassera på våra städdagar. Så en vänlig uppmaning, har Du lagt upp något se gärna till att det är tydligt uppmärkt!


BÅTPLATS SÖKES!

Just nu har vi tre aktuella annonser på anslagstavlan där personer önskar köpa eller hyra båtplats i vår fina båtklubb.


 

September 2020

Höst i sikte!

Nu är det snart dags att runda av årets båtssäsong och vanligtvis har vi gjort det med en härlig städdag. Men, med tanke på rådande situation angående Corona så blir höstens städdag  den 10/10 kl 10.00, en enklare form av städdag utan förtäring och med social distans. Men det är ändå en möjlighet att kunna träffas och snacka lite båt för de som önskar och känner sig pigga, raska och friska!

Eftersom vi i år på grund av situationen inte haft möjlighet att genomföra några riktiga städdagar, kommer heller ingen ersättningen för deltagande att betalas ut. Dessa pengar kommer istället att används till förbättringsåtgärder och att förstärka föreningens ekonomi efter investeringar i bryggorna.

Styrelsearbete pågår …

Även om Coronan lagt sordin på tillvaron så träffas styrelsen ändå varannan månad och går igenom ägarbyten, miljö- och ekonomifrågor mm. Här senast med rekommenderad social distansering! Är det någon som har tankar, synpunkter eller så? Maila oss gärna så tar vi upp det på vårt nästa möte!!  

 

July 2020

Viktig Nyckel-information till alla våra medlemmar!

 

Hoppas alla har en riktig god (båt)sommar och passar på att besöka hamnen där de nya fina bryggorna kan ses. Men, vi uppmanar Er också att ha koll på nyckeln som skall användas till bommen. Se till att bara använda den blå-svarta nyckeln! Varje sommar pajas låset genom att felaktiga nyckeltyper används och provas. Det kostar föreningen mycket pengar men framför allt måste vår hamnkapten Denny lägga ned en massa onödig tid på att laga och fixa till låset. Han har alltid varit snabb med att rycka ut, men om inte han finns till hands så kan det vara svårt att komma ned till hamnen med bil. Så snälla, hjälp till att hålla låset helt så att Du enkelt kan komma ut till båten!

Igen, ha en riktigt bra båtsommar och se till att värna om varandra men också båtarna genom att hålla bom och lås stängda och i god kondition!

1 2 3 4 7