Februari/Mars 2023

Då var årsmötet för 2023 genomfört!

Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Robert Holgerson valdes som ordförande (nyval). Som ledamöter valdes Thomas Mellberg (omval), Joakim Bredbo (omval) samt Jonas Andersson (omval suppleant). Cissi Beckman och Rickard Jacobsson har ett år kvar på sina respektive mandat. Efter årsmötet genomförde styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där de olika rollerna/funktionerna fördelades. Du hittar information om det under kontaktsidorna som du finner här ILBK kontakt

Vidare beslutade årsmötet om uppdaterad Hamnordning samt uppdaterad Miljöplan som du också hittar på hemsidan under respektive flik. Protokollet publiceras under medlemssidorna när det är färdigställt och justerat, preliminär tidpunkt under slutet av april.

Vaktlistan öppnar för bokning i morgon den 27/2 kl 18.00 för de som inte deltog på årsmötet. Vaktlistan är öppen för bokning t o m 9:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: https://bas.batunionen.se/ Du hittar mer info här om att boka vaktpass. ILBK vakt

Vi påminner samtidigt om att när du ändå är inne och bokar vakt kan du passa på att uppdatera ditt båtkort och status/intyg gällande bottenfärg. Särskilt viktigt för dig som har en båt som är äldre än 1996. Läs mer om detta under fliken ”Miljöplan och miljöarbete” som du hittar direkt här. Miljöplan och miljöarbete

Avslutningsvis tackade årsmötet Denny Abrahamsson för förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet under en sammanlagd tid av nästan 10 år! Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!

Snart sommar igen!