Juni 2022

Bryggbesiktning genomförd

Under slutet av maj genomfördes en dykbesiktning av våra bryggor. Generellt är statusen god för 600-bryggan och 500-bryggan. Ett fäste måste dock åtgärdas på 500-bryggan. 400-bryggan måste dock åtgärdas på ett antal punkter, b l a båda landfästena samt några av de yttre fästena. Arbetet med att åtgärda 500- och 400-bryggan kommer att genomföras måndag den 13e juni samt tisdag den 14:e juni. Var därför särskilt uppmärksam och aktsam om Ni planerar att använda båten dessa datum, det kan finnas dykare i vattnet som reparerar våra bryggor!

Miljöinspektion genomförd

Värmdö kommun har genomfört en miljöinspektion av klubbens hamnanläggning. Det mesta ser bra ut enligt deras inspektion och tillhörande protokoll. Vi behöver emellertid komplettera med att upprätta en handlingsplan gällande utfasning av TBT-båtar. Båtar med TBT-färg är sedan tidigare förbjudna i vår hamn men vi behöver försäkra oss om att vår hamn inte har några TBT-båtar. Vi återkommer inom kort gällande handlingsplan kring eventuella båtar med TBT-färg. Fokus i vår handlingsplan är båtar som är äldre än 1995. På nedanstående länk kan du läsa mer från Värmdö Kommun gällande hantering av TBT-färg m m i Värmdös hamnar. Hållbart båtliv Värmdö kommun

Trevlig båtsommar önskar styrelsen!