April 2021

God Båtsäsong!

Hemskt tråkigt att vi inte kan ladda upp på ”vanligt” sätt inför en förhoppningsvis mycket solig och härlig båtsäsong. Men vi får härda ut och tro på att allt elände har gått över till hösten!

Vaktlistan är fastställd !

Vakten för 2021 är nu fastställd och ligger under medlemssidorna. Vakten är en viktig del i ett gemensamt skydd av båtarna. Se därför till att noga fylla i vaktlistan med observationer vad gäller bilar som kommer och går etc. Som bevis (om så behövs) för att Du gått vakt kommer vi använda låset i vaktstugan, se därför till att minst låsa upp stugan när Du påbörjar vakten och sedan låsa när Du går. Du som dessutom låser/låser upp när Du varje timme går Ditt vaktpass visar att Du tar ansvar och försäkrar Dig också om att Ditt pass verkligen blir registrerat. Tänk på att utebliven vakt debiteras med 5.000 kronor och medför risk för uteslutning enligt stadgarna.

Vårens städdag – Begränsad och isolerad!

Det blir, dessvärre, en mycket begränsad städdag i vår pga av Covid-19. Men styrelsen har ändå uppfattat situationen så att det är lagligt att hålla städdag. Båtunionen skriver;

Sjösättnings-, upptagnings- eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. I skrivande stund är dock myndigheternas norm om max åtta personer även för icke allmänna sammankomster. Smittspridningsrisken bedöms fortfarande som låg vid utomhusaktiviteter.” (https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/)

Det innebär att:

  • Ingen förtäring erbjuds.
  • Medlemmar skall bära mask/skydd och handskar.
  • Hålla största möjliga avstånd.
  • Enbart medlemmar deltar under städdagen.
  • Medlem som vill delta skickar ett mail till klubbens info-adress.
  • Vistelse i hamnkontoret (stugan) skall undvikas under städdagen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vänta med att delta till höstens städdag.

Nyckelinventeringen!

Det är fortfarande vissa medlemmar som inte rapporterat in sina nycklar, det har gjort att inventeringen dragit ut på tiden, men i maj kommer nycklar som inte rapporterats att spärras.  Tänk på att Din nyckel är ett bevis för att Du varit i hamnområdet, det är av vikt att använda nyckeln vid vakten men vid oegentligheter (stölder, skadegörelse etc)  så binder nyckeln också Dig till platsen. Se därför till att rapportera förlorad nyckel så att den kan spärras och inte användas av obehöriga.