Mars 2022

Då var årsmötet 2022 genomfört!

Cirka 35 medlemmar närvarade vid årets möte som hölls i församlingsgården vid Ingarö kyrka.

En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag; Rickard Jacobsson (nyval), Thomas Mellberg (nyval), Cissi Beckman, Denny Abrahamsson, Joakim Bredbo samt Jonas Andersson. Styrelsen har sitt första möte i början av april då de olika funktionerna/rollerna fördelas. Vidare beslutade årsmötet att de två båtplatserna som klubben äger skall bjudas ut till försäljning genom en sluten anbudsprocess. Styrelsen återkommer kring förfarande gällande anbudsprocessen. Vidare påminner vi om att vaktlistan fortfarande är öppen för bokning t o m 8:e april, därefter fördelas ej bokade pass och en slutgiltig lista distribueras i samband med städdagen. Du loggar in via ditt baskonto för att boka pass: ”https://bas.batunionen.se/Account/LogIn”

Avslutningsvis tackade årsmötet Peter Malm och Sten Söderberg för förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet under en sammanlagd tid av nästan 20 år! Mer detaljer hittar du i protokollet som publiceras under medlemssidorna när det är signerat!