December 2020

Uppladdning inför Årsmöte

Lägg en motion före 15 januari !

Snart är det Jul och Nyår, men efter det så kommer snart vårt årsmöte. Styrelsen har börjat förbereda detta med hänsyn till rådande Covid situation mm. Men till det här årsmötet kan Du som medlem lägga ett förslag (motion). När Du skriver förslaget tänk på att, ta med;

  • Ditt namn, båtplatsnummer och mailadress/mobiltelefon.
  • Beskriv gärna så konkret som möjligt förslaget så att man kan förstå vad som behöver göras eller ändras.
  • En uppskattad kostnadsbild, om förslag är förknippat med kostnader.

Sugen på att hugga i?

Till årsmötet kommer vi välja styrelseledamöter och suppleanter mm. Dessutom finns det ju möjligheter att blåsa liv i festkommittén. Det finns därför en utmärkt chans för Dig som vill hugga i med diverse arbetsuppgifter. Vad som görs är lite olika beroende på roll, men passar något av följande in på Dig, så hör av dig (exempelvis till valberedning som arbetar med att ta fram förslag till årsmötet). Och det här är något vi gör i Styrelsen:

  • I ett härligt gäng av kollegor arbetar vi utan ersättning cirka 2 till 3 veckor  spritt under året på olika möten.
  • Uppdaterar rutiner och checklistor – perfekt för Dig som idag arbetar exempelvis som kvalitetschef och är duktig både på att beskriva rutiner men också på att göra snygga blanketter.
  • Rycker ut när något händer i hamnen under dygnets alla timmar, exempelvis när någon pillat sönder låset. Är Du en händig låssmed så är det perfekta jobbet för Dig som rycker ut i ur och skur.
  • Hanterar ägaröverlåtelser, ser till att avgifter betalas in tid. Du som idag arbetar på ett inkassobolag får här möjlighet att växa i en förening som hanterar många olika typer av ärenden.
  • Underhåll av websidor och datasystem. Du är idag en driven systemutvecklare som brinner inte bara för att arbeta med system utan under många timmar försöka hitta data om medlemmar och uppdatera register.
  • Bokföring – Du som idag är ekonomichef, controller mm och gärna vill spendera några veckor till med bokföring under ledig tid, har en perfekt chans i föreningen.

Det finns naturligtvis många, många flera härliga administrativa och tekniska uppgifter. Så ta gärna chansen, kliv fram och engagera Dig!