Juli 2018 – VIKTIG INFORMATION OM LÅSET TILL BOMMEN!

Ver ber vänligen men bestämt alla medlemmar observera att låset bara kan öppnas med den specialnyckel som delats ut de senaste åren. Så här måste din nyckel se ut och det är endast den och ingen annan nyckel som fungerar.

Andra nycklar skadar låset vilket leder till reparationer på cirka 5.000 kronor varje gång. Användning av felaktiga nycklar är vandalism och ersättningskrav kommer att ställas på den som ertappas med detta!

Nycklar har delats ut under städdagarna de senaste åren. Behöver Du ny nyckel tag kontakt med hamnkapten Denny Abrahamsson.