Välkommen till Ingarö Lugnets Båtklubb!


Arbetsdag, lördag 9:e maj 2015, klockan 10.00

Under årets städdag kommer vi att göra en verifiering av valberedningens förslag till styrelse.

För att snabbt kunna förmedla information direkt till dig har vi också börjat samla in e-mailadresser. Har Du inte redan lämnat in Din e-mail adress, skicka gärna ett mail med Ditt namn och båtplatsnummer till Sten Söderberg (603@iblk.se) eller Denny Abrahamsson (register@ilbk.se).


 Uthyrning och försäljning av båtplats

Om Du avser att hyra ut eller sälja Din plats gör Du det enklast genom att sätta upp ett anslag på tavlan nere i hamnen. Om uthyrning eller försäljning blir aktuell ber vi dig kontakta klubben. Vid försäljning skall ny nyttjanderättsinnehavare godkännas av styrelsen och betala inträdesavgift i klubben innan registrering kan ske. Kontaktperson:  Denny Abrahamsson (register@ilbk.se).


Ögonblick ifrån Städdagen 2014

 

STD14_DagSTD14_BryggaSTD14_TavlaSTD14_Fordon