Frågor

Hittar Du inte svaret på Din fråga? Lägg in en kommentar så ser vi till att besvara frågan!

Får jag hyra ut min båtplats?

Ja, men om Du vill hyra ut Din båtplats måste vi i klubben ha uppgifter vem som hyr platsen. Blanketten att fylla i hittar Du här.

Kan jag sälja min båtplats?

Du kan sälja Din båtplats, Du måste ha ett äganderättsbevis och det är det som Du fyller i och skickar in till klubben för att överlåtelsen skall vara giltig. Mer information hittar Du här.

Vad gör jag på båtvakten?

ILBK har en mycket aktiv båtvakt och en ordentlig rutin kring fördelning av vaktpassen. Vad Du skall göra under vaktpasset framgår av Om, Vaktpass.

Finns det gästplatser i hamnen?

Nej! Klubben har tyvärr inga gästplatser.

Vilken är koden till bommen och grinden till rampen?

Det finns ingen kod numera. Grinden till rampen är borta och till bommen samt vaktstugan har vi ett elektroniskt kodlås.


Uppdaterad 2022-03-23