Hamnen

Hamnen består av ILBK’s tre bryggor och IIS-bryggan. Bryggorna benämns efter båtplatsserien, så därför när vi säger 500-bryggan menar vi bryggan som är i mitten på bilden här.

Hamnen_ILBK_v2Hamnen_Byggnader_v2
Foto:Denny Abrahamsson, 2015-05-23

Uppdaterad 2015-10-03, Sten Söderberg