Försäkringar

Som medlem och båtägare skall Du ha Din båt lämpligt försäkrad.

För olycksfall under städdagar så har klubben en försäkring via Svenska Sjö. Vad försäkringen innehåller och omfattar kan Du läsa i dokumenten nedan.

Försäkringen i Svenska sjö

 


Uppdaterad 2017-05-08, Sten Söderberg