Arbetsdagar

Arbetsdagar eller städdagar infaller två gånger om året och är de dagar då vi snyggar till hamnen. Den medlem som deltar på en av arbetsdagarna erhåller en reduktion av sin avgift, denna reduktion utbetalas i samband med arbetsdagen.

Under arbetsdagarna finns det möjligheter att köpa vimplar och dekaler. De flesta ifrån styrelsen är också på plats så det är ett utmärkt tillfälle att föra fram frågor och funderingar.

Behöver jag ha med mig något speciellt till arbetsdagen? Det finns utrustning hos båtklubben, men har Du möjlighet (plats i bilen etc), så tag gärna med Dig en kratta eller spade.

Formerna under arbetsdagarna är ganska fria, men Styrelsen 2016 hoppas kunna organisera lite grupper så att man kan hjälpas åt. Här nedan ser vi några av de uppgifter som görs under arbetsdagarna.

Vårens arbetsdag

  • Bryggor ses över, ev bräder byts ut
  • Sly rensas bort och eldas upp
  • Ev skräp plockas bort
  • Hamnkontoret städas

Höstens arbetsdag

  • Stegar skrapas och tvättas
  • Grenar tas bort och läggs på hög
  • Hamnkontoret städas

 

 


Uppdaterad 2016-03-22, Sten Söderberg