Webbsidan

Denna webbsida är upplagd i syfte att förmedla information till medlemmarna i båtklubben ILBK. Webbsidan finansieras utav medlemmarna själva via den medlemsavgift som årligen tas in. Innehållet till sidorna kommer i huvudsak ifrån styrelsen ILBK.  Det finns inget kommersiellt syfte med hemsidan och vid upplägg av sidor följer vi allmänna nätetikettsregler.