Webbsidan

Denna webbsida är upplagd i syfte att förmedla information till medlemmarna i båtklubben ILBK. Webbsidan finansieras utav medlemmarna själva via den medlemsavgift som årligen tas in. Innehållet till sidorna kommer i huvudsak ifrån styrelsen ILBK.  Det finns inget kommersiellt eller religiöst syfte med hemsidan och vid upplägg av sidor följer vi allmänna nätetikettsregler.

Uppdateringar av Webben

Uppdateringar av sidor mm finns angivna längst ned på sidorna. Nyheter mm sprider vi genom nya inlägg men här skall Du snabbt se vilken inforrmation som uppdaterats senast.

Datum Uppdatering
2015-10-02 Mail kan bara läsas i Iphone/Ipad – andra inställningar kräver en PC
2015-05-10 Den nya koden för rampen finns i menyn Medlem och på sidan Rampen. Lösenord krävs.
2015-05-01 Alla sidor är markerad med uppdaterad datum och vem som gjort uppdateringen så att Du som läsare skall kunna bedömma hur aktuell sidan är.
2015-04-24 Hela webbsidan är uppdaterad.

Besök på vår hemsida

Statistik hämtad ifrån one.com 2015-10-04

 WEBSTAT_09_2015