Kontakt

ILBK Styrelse


 

Ordförande 

Leder och fördelar styrelsearbetet. Ansvarar för avtal mot leverantörer och andra parter. Firmatecknare för klubben. Representerar klubben i officiella sammanhang                     

Peter Malm

ordf@ilbk.se

076-803 45 81

Hamnkapten

Ansvarar för hamnens säkerhet och funktionalitet. Ansvarar för att tillse att underhållsplan för hamnen löpande upprättas. Säkerställer att att hamnregler efterföljs. Följer upp och rapporterar genomförande av vaktpass. Ansvarar för planering och ledning av städdagar i hamnen

Denny Abrahamsson

hamnkapten@ilbk.se

0707-699190

Avtal & Kassör

Ansvarar för fakturering och betalning av fakturor. Ansvarar för ägarbyten och nyttjanderättsavtal.  Ansvarar för framtagning av resultat- och balansräkning samt budgetförslag.

Firmatecknare för klubben

Joakim Bredbo

kassor@ilbk.se

073 – 866 67 60

Sekreterare

Protokollför styrelsemöten. Ansvarar för undertecknande och arkivering av protokoll samt motsvarande dokument.

Cecilia Beckman

sekreterare@ilbk.se

070-714 90 94

Information & Hemsida

Ansvarar för klubbens medlemsregister. Ansvarar för klubbens hemsida. Ansvarar för inloggning, tillgång och användning av Båtunionens BAS-register.

Sten Söderberg

info@ilbk.se

0730-378269

Styrelse suppleanter

Jonas Andersson

suppleant@ilbk.se

 

ILBK Viktiga poster


Valberedning

Jonas Bergman, Rickard Jakobsson, Fredrik Björling

valberedning@ilbk.se

Övriga mailadresser


Styrelsen: styrelsen@ilbk.se

 


Uppdaterad 2018-04-02, Sten Söderberg