Vakt

Vaktjänsten och omsorgen om vår anläggning och medlemmarnas egendom är allas angelägenhet och måste skötas på ett grannlaga sätt. Det innebär att om inte uthyrning av plats redovisas på ett föreskrivet sätt och hyresgästen inte får korrekt information så att denne kan fullgöra sina åligganden, måste nyttjanderättsinnehavaren hållas ansvarig.

Vakt sitter man ifrån kväll till morgon. Genom att fylla i vaktlista samt låsa upp dörren när man kommer samt låsa dörren när man går registreras vakten. Den som inte fullgör vakten blir skyldig att betala en avgift till föreningen (5000 kronor) och riskerar att bli utesluten ur föreningen.

Vakterna fördelas via en lista som görs för första gången under året görs tillgänglig på årsmötet. Därefter ligger listan öppen hos båtunionen för medlemmar att logga in.  Slutligen de som inte bokat in sig för vakt samt för att göra ev justeringar gör styrelsen i ILBK bokningar så att en slutlig vaktlista kan tas fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterad 2021-04-27, Sten Söderberg


One comment