Kalendern

ILBK Kalendarium 2022

  • Årsmöte 2022.  Mars 13:e klockan 10.00, preliminärt Ingarö församlingshem (Ingarö kyrka)

ILBK Kalendarium 2022

 13/3

Årsmötet 2022, start 10.00
Ingarö församlingshem, invid Ingarö Kyrka

 14/3 – 10/4  

Bokning av vakt öppnar 14, Mars 18.00 – klicka här för att logga in .

Bokningen stängs 10, April 18.00

24/4

Fastställd vaktlista publiceras på Hemsidan.

TBD

Arbetsdag, i hamnen, start klockan 10.00

TBD

Arbetsdag, i hamnen, start klockan 10.00


Uppdaterad 2021-03-14, Sten Söderberg