Miljöplan

ILBK arbetar strukturerat med sitt miljöarbete utefter en miljöplan där vi med hjälp av egenkontroller följer upp och förbättrar.

Läs mer om vår miljöplan här; ILBK_MILJOPLAN_2019

Rutiner vid Olycka;  Rutiner Vid Olycka


Uppdaterad 2019-12-12, Sten Söderberg