Miljöplan

ILBK arbetar strukturerat med sitt miljöarbete utefter en miljöplan där vi med hjälp av egenkontroller följer upp och förbättrar.

Läs mer om vår miljöplan här; Miljöplan för ILBK

Rutiner vid Olycka;  Rutiner Vid Olycka


Uppdaterad 2022-04-25