Uthyrning

Du är tillåten att som nyttjanderättsinnehavare hyra ut Din båtplats. Men det är viktigt att klubben årligen informeras om uthyrningen så att vi håller reda på vem som är ägaren till båtplatsen och inte.  Observera att ansvar och skyldigheter för båtplatsen alltid kvarstår hos medlemmen som står för båtplatsen”.

Här hittar Du blanketter i Wordformat om Du vill fylla i uppgifter på datorn eller som PDF om Du bara vill skriva ut, fylla i och skicka in.

ILBK_Uthyrning_2022 (Word format)

ILBK_Uthyrning_2022 (Pdf format)

Lycka till med Din uthyrning!


Uppdaterad 2022-03-27