Maj 2022

Upprustning av prickarna i kanalen!

Upprustning av prickarna i farleden i kanalen mellan Björnöfjärden och Eknäsviken har startat. Utprickningen har inte underhållits på flera år och farleden håller inte måttet längre vad gäller säkerhet m m.
Arbetet med upprustningen av kanalen är ett samarbete mellan de fyra klubbarna som idag nyttjar kanalen, d v s ÄBS Toholmen, Långviks Båtklubb, Ingarö Segelsällskap (ISS) samt ILBK. Arbetet leds av ABS Toholmen och målsättningen är att göra klart utprickningen nu under maj.
Hos ILBK koordinerar Jonas Andersson aktiviteterna i kanalen. Du som är intresserad att hjälpa till under maj kan kontakta Jonas direkt på mail: suppleant@ilbk.se. Följande dagar är planerade; kl 18.00 vid hamnen på Toholmen: Tisdag 17e maj, tisdag 24e maj samt tisdag 31a maj.
Arbetsinsatsen handlar om att köra ut med ”bojekan” och tillsammans med ett arbetslag sätta ett par prickar på plats. Vi likställer en arbetsinsats (en kväll) i kanalen som ett deltagande vid städdag vilket gör att du kan skippa städdagen i höst men ändå tillgodogöra dig arbetsrabatten genom att ha en rolig och betydelsefull kväll i kanalen istället! Hör av dig till Jonas så gör du en insats för klubben och båtlivet i viken!

Hälsar styrelsen!

Områden som skall förses med nya prickar markerade med blått ovan. OBS, ovanstående är en illustrativ skiss och skall ej användas för navigering.