Juli 2018 – Eldförbud i hamnen

På grund av hög risk för brand i skog och mark råder eldförbud i hamnen vilket även inkluderar fimpning av cigaretter. Alla och i synnerhet medlemmar skall därför avstå från att fimpa eller kasta cigaretter i och omkring hamnen!

Ha en fortsatt riktigt god båtsommar!